Ekodynamiskt – logga

Logga som producerades till Nibble gårdsgris. Kunden ville ha ett förslag på nyhetsbrev men även en logga på ordet ”Ekodynamiskt”. Ordet ekodynamiskt hänvisar till regelverk för klimatcertifiering av livsmedel som KRAV och Svenskt Sigill tagit fram, detta för att begränsa påverkan på naturen.

Nibble Gård är en grisgård med egen växtodling öster om Västerås och tio mil väster om Stockholm.
På gården odlas ca 120 hektar åker och det finns 210 suggor som årligen föder ca 5500 smågrisar. Att komma på besök hos dem och se de små griskultingarna är kärlek för själen. Besök gärna deras hemsida www.nibble.se .

Ekodynamiskt Logga
Ekodynamiskt visitkort exempel Alexa Produktion
Nyhetsbrev skiss Alexa Produktion